Nirogårdens Andy

Mentalbeskrivare:
Nils-Håkan Håkansson
Godkänt skott Genomfört MH Avbryter

1a. KONTAKT, Hälsning

Avvisar kontakt - morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt - skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt- helt oengagerad, men drar sig inte undan Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende 
mot testledaren, 
kan hoppa och gnälla

1b. KONTAKT. Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt. Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll. Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, 
hoppar, gnäller.

1c. KONTAKT. Hantering

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, söker stöd hos föraren Accepterar. Är neutral. Accepterar. Svarar med kontakt-
beteende
Accepterar. 
Intensivt kontakt-
beteende mot testledaen
2a LEK 1. Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket
aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1. Gripande
Griper ej Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen Griper direkt,
hugger föremålet.
2c. LEK 1. Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen,
rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. JAKT. Förföljande
Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt
med hög fart.
Springer förbi
bytet. Kan vända.
Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt
med hög fart. Springer förbi
bytet. Kan vända.
3b. JAKT. Gripande
Nonchalerar bytet/springer
ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i
minst 3 sek.
Nonchalerar bytet/springer
ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i
minst 3 sek.
4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetes-
höjningar
är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. AVSTÅNDS LEK. Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott förekommer Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg.
Upprepade startförsök.
5b. AVSTÅNDSLEK. Hot/Aggresivitet
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. Visar hotbeteenden, skall och
morrningar
under momentets första del.
5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten utan hjälp. Ointresserad Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Grå fram direkt
till figuranten
utan hjälp.
5d. AVSTÅNDSLEK. Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och to om.
Drar emot.
Griper direkt med hela munnen.
Drar emot,
släpper ej.
5e. AVSTÅNDSLEK. Samarbete
Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter. är aktiv med figuranten när denne är aktiv. är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant Uppmanar
passive
figuranten till fortsatt lek.
6a. ÖVERRASKNING. Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör
undanmanöver
utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter Flyr mer
än 5 meter.
6b. ÖVERRASKNING. Hot/Aggrisivitet
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar
hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKNING. Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen
utan hjälp.
6d. ÖVERRASKNING. Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minkat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två pasager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått
av rädsla eller
äkad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING. Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två
eller fler pasager.
7a. LJUDKÄNSLIGHET. Rädsla
Stannar. Kort stopp Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än
5 meter
7b. LJUDKÄNSLIGHET. Nyfikenhet
Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan
hjälp.
7c. LJUDKÄNSLIGHET. Kvarstående rädsla
Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båger eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått
av rädsla eller
ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSLIGHET. Kvarstående intresse
Inget intresse
för ljudkällan.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid
två eller fler passager.
8a. SPÖKEN. Hot/aggrisivitet
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hogbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar
hotbeteenden
och flera attacker.
8b. SPÖKEN. Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot söpkena då och då. Kontrollerar/
handlar mot söpkena. Långa avbrott
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under
hela momentet.
8c. SPÖKEN. Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd.
Kan ta stöd av publiken eller
lämna platsen.
8d. SPÖKEN. Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med figuranten/
lockar på hunden.
Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till
spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN. Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende
mot figurant. Kan hoppa och gnälla
9a. LEK 2. Leklust
Leker ej Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men
blir aktiv.
Leker aktivt,
startar snabbt
Leker mycket
aktivt, startar mycket snabbt.
9b. LEK 2. Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen Griper direkt,
hugger göremålet.
10. SKOTT
Visar ingen berördhet.
Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/
passivitet.
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro
efter flera skott. Avbryter efter
tydliga flykttendenser/
avstår skott.